سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت که قطعا موضوع برخورد چنارانی نماینده نیشابور با معاون استاندار خراسان رضوی در جلسه آینده این هیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   محمدجواد " />
امـروز : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴