* دعوت از مهندس فتاح ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور و بازدید از مناطق مختلف شهرستان فسا

مرمت و مسقف سازی گلزار شهدای امامزاده " />

امـروز : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴