* راه اندازی کارخانه قند فسا پس از حدود ۴ سال تعطیلی مداوم

مردم عزیز و شریف شهرستان" />

امـروز : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴