* تامین اعتبار و تسریع در ادامه ساخت بیمارستان فوق تخصصی ۱۶۰ تختخوابی امام حسین(ع)

" />

امـروز : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲