* پروژه حفر، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه شماره ۴ رونیز استهبان (چهل چشمه) و اتصال به شبکه آب شرب سراسری فسا با آبدهی ۸ اینچ و اعتبار ۸ میلیارد ریال

با توجه به مشکلات مردم شهر فسا در ایام تابستان و" />

امـروز : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴